VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Údaje o dodavateli:

Nakladatelství FYNBOS s. r. o.
Sídlo a kontaktní adresa: Dubné 168, 373 84 Dubné
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložce číslo 27804 
IČ: 07292520
DIČ: CZ07292520

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu CZK: 331403314/5500

Číslo účtu EUR: 331403314/5500
IBAN CZ9855000000000331403314
SWIFT: RZBCCZPP

 

Další kontaktní údaje:
E-mail: redakce@papousci.com, info@fynbos.cz
Telefon: 775 275 299

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. července 2018 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby – elektronického obchodu na dálku provozovaného na internetových stránkách www.papousci.com – internetový obchod.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Internetový obchod má působnost pouze v rámci České republiky. 
Informace k objednávkám ze zahraničí na tel: +420 775 275 299 nebo e-mailem: redakce@papousci.com

Vymezení pojmů:

 

Objednávka a storno objednávky:   

 

Dodací podmínky:

 

Platební podmínky:

 

Expediční náklady:

 

Převzetí zboží:

 

Reklamace a odpovědnost za škody:

 

Odstoupení od smlouvy:

 

Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,
O ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a k zasílání novinek, nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti  zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Souhlas s účastní v soutěži VYHRAJTE KRMIVO PSITTACUS o tři ceny v celkové hodnotě 9 999 Kč.

Pravidla PRO OBJEDNAVATELE ČI PRODLUŽOVATELE PŘEDPLATNÉHO:

I. Objednáním či prodloužením ročního předplatného časopisu PAPOUŠCI v termínu mezi 1. a 30. listopadem objednavatel souhlasí se zařazením do slosování o tři hodnotné ceny, které věnovala firma Janosch Breeding & Feeding. Jedná se o krmivo značky Psittacus.
II. Ve slosování, které se uskuteční 14. prosince bude objednavatel zařazen pod svým předplatitelským číslem a souhlasí s tím.
III. Pokud bude vylosován, bude neprodleně kontaktován a výhra bude doručena do konce roku 2020. Nevylosovaným se již zpráva o nevýhře neodesílá.