12. Celostátní výstava agapornisů

Autor: Petr Vopálka

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice. V posledních letech bylo k vidění kolem 350 agapornisů, kdy v bodované části soutěžilo kolem 250 agapornisů různých druhů a mutací. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie.

K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace, pravidelně bývají vystaveny nejnovější barevné novinky, které i v zahraničí jsou vzácné. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. Zkrátka speciální výstava je jedinečným místem pro setkání chovatelů agapornisů, kteří se o tyto ptáky opravdu zajímají! 

KDY: 3. - 4. 10. 2020

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 29. 9. 2020

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: v pátek 2. 10. 2020 od 7:30 do 11:00

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 13:00

PŘEDNÁŠKA O AGAPORNISECH: v sobotu 3. 10. 2020 od 14:00 (salonek restaurace)

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

Pojďme věnovat čas koníčku, který nás spojuje – agapornisům. Každý nějak začínal a i na výstavě se setkávají vystavovatelé různých generací. Někteří začínají, jiní se chovu věnují desítky let. Vyhraje ten nejlepší agapornis, ale zkušenosti z jejich porovnání nabere každý. Během výstavy probíhají setkání a diskuze o agapornisech, známých i nových mutacích. Zkrátka výstava není jen o soutěži, ale i o setkání, výměně zkušeností, navázání spolupráce ...

Vrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 12. Celostátní výstavy agapornisů se bude konat 3. – 4. 10. 2020 v areálu penzionu Colatransport v Brně - Holáskách. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, restaurace a další zázemí. Vše je součástí jednoho areálu. V letošním roce však před námi stojí nová výzva: Výstavu a její program rozšiřujeme navíc o jeden den. Chceme tak dát větší prostor nejen pro organizaci výstavy a komfortu pro vystavovatele, ale i návštěvníkům. Výstavu by měl opět posoudit český a zahraniční posuzovatel s licencí BVA International. Objektivita a srovnání se světovými standardy jsou tak zajištěny jako na žádné jiné výstavě agapornisů u nás.

Colatransport - místo klubové výstavy

Pro vystavovatele začíná výstava již v pátek 2. 10. 2020, kdy v čase 7:30 – 11:00 probíhá příjem agapornisů na výstavu. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, které provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Pro členy klubu se bude konat z jara odložená Výroční členská schůze klubu. Navečer pak začne zpracování výsledků a v místní restauraci neformální posezení členů klubu a vystavovatelů.

Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní pohár, dílčí poháry obdrží vítězní agapornisové v rámci svého druhu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu" a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu.

Druhý den, tj. v sobotu 3. 10. bude výstava od 9:00 do 17:00 otevřena pro veřejnost. Otevírací doba se tak letos prodlužuje o dvě hodiny. V rámci odpoledne (v 14:00) proběhne v salonku restaurace přednáška o agapornisech, která bude přístupná i široké veřejnosti. Každý se tak může dozvědět něco nového, příp. podívat se na prezentaci. Večer od 18:00 bude pro členy klubu a vystavovatele zahájen slavnostní večer, kde v úvodu dojde k oficiálnímu vyhlášení výsledků a předání cen. Volná zábava a posezení pak probíhá do pozdních nočních hodin ...

V neděli 4. 10. je výstava pro veřejnost otevřena od 9:00 do 13:00, kdy od 12:30 může začít výdej prodaných agapornisů z výstavní části. V 13:00 dojde k ukončení výstavy.

Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP. Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu, věk nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Nezáleží, zda s chovem začínáte nebo se mu věnujete desítky let – výstava je o setkání chovatelů, kteří se snaží o kvalitní chovy agapornisů, o soutěži, kdy nejlepší budou oceněni a méně úspěšní zjistí na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek, na druhu, mutaci, ani stáří agapornise nezáleží. Výstava bude členěna do těchto tříd:

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2019
  • TŘÍDA B – agapornisové 2018 a starší (tzn. 2017, 2016, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2020)
  • TŘÍDA N – nedefinovatelní agapornisové, nové a neuznané mutace a kombinace

Během výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu. Vstup do výstavních prostor i restaurace je bezbariérový. V rámci časového prostoru doporučujeme navštívit např. nedalekou jedinou papouščí zoologickou zahradu v Evropě – ZOO Bošovice (odkaz).

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí, zahraniční posuzovatel … Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů. Na výstavu, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která se neustále posouvá dopředu.Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 29. 9. 2020. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků v pátek 2. 10. 2020 od 7:30 do 11:00. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Kartonové klece pro třídu M zajistí pořadatel, v přihlášce je nutné uvést počet, kolik jich budete potřebovat. V omezeném množství jsou k zapůjčení i dřevěné bodovací klece, opět je nutné tyto klece objednat v přihlášce.

Agapornisové do prodejní části se přihlašují přes vlastní přihlášku. Chovatel v ní uvede požadované údaje (číslo kroužku, druh, mutaci nebo kombinaci a cenu). Pokud ví, může uvést i štěpitelnost a pohlaví. Pokud je pohlaví určeno pomocí DNA testu, je nutné mít certifikát k dispozici a předat jej v rámci příjmu agapornisů na výstavu. Agapornisové jsou umisťovány v bodovací kleci zásadně po jednom. Pro prodejní část lze využít i nestandardní bodovací klece. Stejně jako v předešlém roce i letos platí pravidlo, že vystavovatel může v prodejní části nabídnout pouze tolik agapornisů, kolik jich má v části výstavní. Pokud chce chovatel nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části, tak v přihlášce do výstavní části se nachází sloupec "Cena", do kterého uvede hodnotu za kterou agapornise nabízí (odběr z Výstavní části je však možný až v neděli od 12:30).

Prodej agapornisů:

 

Výstavní prostory

 

Na výstavě je možné zakoupit agapornise různých druhů a mutací a to pouze od chovatelů, kteří současně vystavují. Nejedná se tedy o žádnou anonymní burzu. Prodej agapornisů je rozdělen na dvě části:

Prodejní část – na výstavě se nachází vyčleněný prostor, většinou v pravém rohu haly, který je vyčleněn pro přímý prodej agapornisů. V této části jsou v jednotlivých bodovacích klecích nabízeni agapornisové k prodeji. Pohybují se zde pověření členi klubu, kteří mají prodej na starost (většinou v zelených tričkách se jmenovkou „garant prodeje“). Klece jsou označeny červeným číslem a jsou na nich uvedeny další informace – druh, mutace, číslo kroužku, cena ... Agapornise z prodejní části je možné si zakoupit a současně odnést kdykoliv během výstavy.

Výstavní část – vystavovatelé nabízí k prodeji i některé agapornise z výstavní části. Ve výstavní části jsou bodovací klece označeny černým číslem a pokud je některé z agapornisů možné zakoupit, je na jejich kleci nalepen štítek „prodejné“. Pokud návštěvníka zaujme agapornis ve výstavní části a není označen jako prodejný, je ještě možnost kontaktovat prostřednictvím garanta prodeje přímo majitele. V případě zájmu o zakoupení agapornise z výstavní části je opět potřebné kontaktovat garanty prodeje. Tyto agapornise však není možné odebrat ihned, čekají až na ukončení výstavy a jejich odběr je možný až v neděli od 12:30.

V rámci výstavy bude dále možné zakoupit základní sortiment krmení pro agapornise a to od firmy Podstufka (odkaz).

Novinky 2020:

Letošní výstava se poprvé v historii uskuteční ve 3 dnech, kdy v pátek 2. 10. 2020 dojde k příjmu agapornisů, pro veřejnost se otevírá v sobotu od 9:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 13:00. V průběhu sobotního odpoledne (14:00) se v salonku restaurace uskuteční přednáška se zaměřením na agapornise, která bude přístupná i široké veřejnosti. Výstava tak rozšiřuje svůj program a nabídne i možnost něco se dozvědět.

I letos výstavu společně posoudí český a zahraniční posuzovatel. Chovatelé tak budou mít možnost nechat si ohodnotit své agapornise ve srovnání s mezinárodními měřítky. V pátek večer pro členy klubu a vystavovatele proběhne neformální setkání s posuzovateli, budou tak mít jedinečnou možnost vznést různé dotazy. Zahraniční posuzovatel bude k dispozici ještě během sobotního dopoledne.

Po několika letech se klub vrací k zavedení možnosti půjčení bodovacích klecí. Tyto klece jsou k dispozici pouze v omezeném počtu a to výhradně s předností pro vystavovatele ze zahraničí. V potaz je brána především vzdálenost a počet vystavených agapornisů. Stále všem doporučujeme pořízení vlastních bodovacích klecí.

Covid-19:

Světová pandemie nového typu koronaviru zavedla řadu omezení a zrušila mnoho akcí i výstav. Naše výstava agapornisů tak bude jedna z mála, která se letos v Evropě uskuteční, o to větší svátek to pro chovatele těchto papoušků bude. Výstava bude plnit všechna případná opatření, která budou v tu dobu aktuální. S ohledem na zkušenosti z ohnisek v jiných částech České republiky však nepředpokládáme výraznější omezení, jelikož v jeden čas na jednom v místě v uzavřeném prostoru se nesetkává více jak 100 lidí. Přesto však preventivně doporučujeme mít při sobě roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Návštěvníkům a vystavovatelům ze zahraničí doporučujeme sledovat nařízení v jejich zemích – v tuto chvíli však nemáme žádné informace o potřebě negativních testů na covid-19 nebo karanténních opatření. Hranice jsou volně propustné a průjezdné. Pouze o případných nových nařízeních budeme informovat, jinak platí výše uvedené.

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. O této problematice sepsal článek Miloslav Blažek: Příprava agapornisů na výstavu
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás

 

www.czagapornisclub.eu

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS !

 

 

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 2/2022

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes