BURZA KLADNO SE V ÚNORU NEKONÁ

Autor: Redakce PAPOUŠCI

Ostatní autoři: archiv redakce

Na Kladensku bylo minulý týden potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky. V komerčním chovu v Lánech došlo k úhynu 103 kachen z celkového počtu 10100 jedinců. Výsledky vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu Praha prokázaly výskyt ptačí chřipky subtypu H5N1. 

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček sdělil, že kvůli nákaze je nutné utratit celý chov kachen, tedy více než 10 000 jedinců. "Likvidace soukromého chovu kachen začala v pátek kolem osmé hodiny ráno. Veterinární správa na místě zřídila čtyři kontejnery napuštěné oxidem uhličitým pro usmrcování kachen", uvedl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.  

Dne 26. 1. 2023 Státní veterinární správa vydala nařízení s č.j. SVS/2023/015194-S, jež obsahuje mimořádná veterinární opatření, stanovena na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány [679046], okres Kladno, ve Středočeském kraji. Celé znění nařízení najdete ZDE.

Konkrétně v článku 3 nařízení s č.j. SVS/2023/015194-S se uvádí:
Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání

(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje,
darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném
pásmu;
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen „VPŽP“) z ptáků
z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. zákaz
přemisťování či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek drůbeže a jiné shromažďování chovaných ptáků;

e) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů;
f) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z
chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou;
g) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z
potravinářských podniků, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII
nařízení Komise 2020/687;
h) zákaz přemisťování vajec k lidské spotřebě z hospodářství s chovem drůbeže 

Na základě výše uvedeného nařízení se ÚNOROVÁ BURZA EXOTICKÉHO PTACTVA (5. 1. 2023) v Domě kultury KLADNO na náměstí Sítná bohužel nekoná. Tradiční burzy, které se již řadu let realizují vždy první neděli v měsíci, jsou zatím naplánovány na: 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12. / 2023. Konání dalších chovatelských setkání se budou odvíjet od aktuální nákazové situace a nařízení Státní veterinární správy. Sledujte ČLÁNKY ONLINE na tomto webu, kde se včas dozvíte, zda se na příští Kladno vypravit či nikoliv.

V ČR bylo poslední lednový den potvrzeno v pořadí již třinácté ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1, a to v malém soukromém chovu slepic v obci Souměř na Tachovsku. Chovatel drůbeže oznámil krajské veterinární správě postupný úhyn 5 slepic z celkového počtu 18. Státní veterinární ústav na základě vyšetření odebraných vzorků potvrdil ptačí chřipku subtypu H5N1. Vzhledem k této skutečnosti byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy – zbývající slepice byly utraceny a okolo ohniska jsou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2020

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme zítra

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2024

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme zítra

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2021

75 Kč

49 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme zítra

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2020

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme zítra

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme zítra