Co je CITES?

Autor: Milena Vaňková

Ostatní autoři: Jaroslav Vokoun

CITES - oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva) - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

 

Úmluva CITES je realizována v jednotlivých členských zemích prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů.

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí.

 

 

V příloze CITES jsou zařazeny kromě čtyř, všechny druhy papoušků – řád Psittaciformes.

Zařazeni nejsou tito: agapornis růžohrdlý -  (Agapornis roseicollis)

                                      Alexandr malý – (Psittacula krameri)

                                      Korela chocholatá – (Nymphicus hollandicus)

                                      Papoušek vlnkovaný – andulka – (Melopsittacus undulatus)

 

Většina papoušků ke zařazena v příloze CITES II. Nejohroženější druhy jsou zařazeni v příloze CITES I. 

CITES II  -  v EU příloha B

CITES I   - v EU příloha A

 

 

 

Na druhy z přílohy A se podle zákona vztahuje registrační povinnost. V případě obchodní činnosti je nutné mít vyřízeno ještě potvrzení o výjimce ze zákazu komerční činnosti. O tuto výjimku je třeba žádat z toho důvodu, že je u nás obecně zakázáno obchodovat s druhy zařazenými v příloze A.

 

 

Nový majitel papouška, který je zařazen v příloze A, musí k zakoupenému papouškovi obdržet registrační list, ideálně s dalším dokumentem – potvrzení o výjimce ze zákazu komerční činnosti. (žlutý papír).

Papoušek musí být označen nesnímatelným kroužkem nebo čipem.

Registrační list musí být v příslušné kolonce podepsán prodávajícím i kupujícím, musí být uvedeno datum prodeje a adresa nového majitele.

Po zakoupení papouška je nový majitel povinen toto oznámit do 30 dní na příslušném krajském úřadu. Formuláře k provedení tohoto úkonu získá majitel papouška tamtéž.

Chovatel po prodeji papouška odhlašuje ze svého vlastnictví.

Dokumenty musí papouška provázet po celý jeho život, každá změna-prodej, darování, cestování s papouškem, úhyn-musí být hlášena příslušnému úřadu.

 

 

 

 

 

 

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2020

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2021

75 Kč

49 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2021

75 Kč

49 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2021

75 Kč

49 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2023

85 Kč

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes