KAKADU JAKO SPOLEČNÍK ČLOVĚKA, 10 . ČÁST - Jak omezit křik

Autor: Markéta Palátová

Ostatní autoři: M.Potůček, M.Maceková, M.Topalović, K.Sochová, D.Žerníčková

Minulý článek byl věnován hlasovým projevům jako přirozenému chování papoušků kakadu. Jedná se o způsob, jak spolu jedinci komunikují v hejnu. S tímto přirozeným projevem jejich chování bychom tedy měli počítat, pokud si papouška chceme pořídit. A víme, že kakaduové dokáží být velmi hluční! Jsou ale situace, kdy papoušek křičí z důvodů, které máme možnost kontrolovat, kdy je možné křik papouška omezit.

Křik je jedním z nejčastějších důvodů, proč se papoušci kakadu tak často objevují v různých záchranných stanicích, proč se jich lidé zbavují, proč tak často střídají majitele. Pokud si včas uvědomíme, že existuje křik problémový a přirozený, můžeme se toho dříve zmiňovaného vyvarovat, nebo ho alespoň omezit.

1. Věnujte mláděti tolik času, kolik mu budete ochotni věnovat i v dospělosti!

Pokud si domů přivezeme mládě kakadua, máme tendenci se mu neustále věnovat. Kakaduové jsou opravdu nádherní a nelze jim odolat. Všichni kolem něho běhají, chovají ho, hrají si s ním. A všichni jsou šťastní – papoušek i majitelé. Jenže situace se začne měnit. Najednou už nemáme tolik času, potřebujeme pracovat, nakupovat, cestovat apod. A papoušek zůstává doma sám. On ale nechápe, kde je jeho hejno, se kterým si celé dny hrál. A tak se ho dožaduje. Jak? Křikem. Papoušek vlastně svolává své hejno, které se mu přestalo věnovat.

2. Zabavte ho, naučte ho hrát si!

Každý papoušek by si měl zvyknout na to, že bude trávit určitou část dne sám. A právě pro tuto dobu je nutné ho naučit, aby se dokázal sám zabavit. Vhodné jsou různé bezpečné hračky, nejlépe z přírodních materiálů, které mu umístíte do klece. A myslete na to, že váš kakadu se nenaučí sám hrát si! Je tedy potřeba už mláděti poskytovat dostatek podnětů ke hraní, nabízet mu různé hračky od malička a podporovat ho v samostatné hře. Pokud bude papoušek váš volný čas trávit neustále jen s vámi, zvykne si na to a bude se toho dožadovat. Jak? Křikem.

3. Věnujte se svému papouškovi každý den!

Kakadu je společenský pták, který v přírodě žije v různě velkých hejnech nebo skupinách, a na dobu hnízdění vytváří páry, které jsou často doživotní. Co z toho plyne? Kakadu nemůže být sám, potřebuje společnost. Ze své přirozené podstaty tedy potřebuje komunikovat se svým hejnem, kterým jste teď vy. Pokud se mu tedy nebudete věnovat, bude strádat. A svou frustraci může dát najevo křikem. Tím, že se mu nebudete věnovat, narušujete jeho přirozené chování, jeho potřebu interakce.

4. Komunikujte se svým papouškem, i když je zavřený v kleci!

Jak už bylo řečeno výše, kakadu s vámi potřebuje komunikovat, chce vědět, že je jeho hejno nablízku. Pokud je tedy papoušek zavřený v kleci, protože potřebujete vařit, žehlit apod., klidně s ním mluvte, povídejte si s ním. On bude vědět, že jste blízko. Jakmile ale začne křičet, neodpovídejte. Reagujte jen na takové chování, které je žádoucí.

5. Nekřičte!

Papoušek se svou hlučností snadno přizpůsobí svému okolí. Pokud se v domácnosti hodně křičí, pouští hlasitá hudba apod., papoušek se bude snažit adekvátně zapojit, naladí se na křik. Pokud budete komunikovat klidně, i váš kakadu bude ve svých projevech (a křiku) umírněnější.

Co bychom mohli udělat, pokud už máme doma ukřičeného papouška kakadu? Jak jeho křik zmírnit? Nejprve se zamyslete nad tím, proč váš kakadu křičí. Jak už bylo řečeno, musíte počítat s tím, že váš kakadu bude hlučný. Jakmile je tichý ve chvíli, kdy se obvykle hlasově projevuje, může mít nějaký problém. Pokud křičí ve chvíli, kdy je obvykle klidný, opět se může jednat o nějaký problém. Papoušek může být nemocný, vystresovaný apod. Začal váš kakadu nečekaně křičet? Zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Mohl se někde zachytit, něco ho bolí, může ho něco ohrožovat (i obyčejná moucha dokáže kakadua dovést k nepříčetnosti :-D ) apod. Papoušek může začít křičet, pokud má např. hlad a dožaduje se krmení. Kontrola je v každém případě na místě, je potřeba zajistit, aby byl papoušek v bezpečí.

 

Pokud je papoušek v pořádku a v podstatě mu nic nechybí, pravděpodobně se dožaduje vaší přítomnosti. V takové situaci dokáže být kakadu opravdu mistr a jeho křik přitáhne nejen vaší pozornost, ale i sousedů a lidí v blízkém, či vzdáleném okolí. Je to ale situace, do které byste se neměli při výchově dostat, protože tím ničíte váš vzájemný vztah – papoušek je frustrovaný a chtěl by být neustále s vámi, vy jste naštvaní, že pořád křičí, a dříve nebo později budete přemýšlet o tom, že se toho křiklouna prostě vzdáte. Jak se tedy zachovat, abyste situaci zvrátili?

1. Neoplácejte křik křikem!

V okamžiku, kdy papoušek vříská a dožaduje se vaší pozornosti, tak jakákoliv interakce z vaší strany je jeho vítězstvím. O to přesně mu šlo: abyste si ho všímali, abyste s ním komunikovali. Pokud mu v takových chvílích začnete spílat, dosáhl svého a vy ho utvrzujete v tom, že tento způsob funguje, že příště, až zase začne vřískat, tak si ho konečně všimnete a budete reagovat.

2. Netrestejte ho!

V žádném případě papouška netrestejte fyzicky! Jsou to sice hlučná, ale malá stvoření, kterým můžete lehce ublížit. Navíc byste mohli lehce ztratit jejich důvěru, kterou pak budete těžce získávat zpět. Nejlepším trestem je, pokud si ho chvíli nebudete všímat. Tím mu dáte najevo, že křikem se vaší přítomnosti nedomůže.

3. Neuplácejte ho pamlskem!

Někdy mají majitelé tendenci papouškovi „zavřít zobák“ tím, že mu dají nějakou hračku nebo pamlsek. Opět je však potřeba si uvědomit důležitou věc: pokud papoušek křičí, nezaslouží si žádnou odměnu. Vaše reakce na jeho křik ho v takovém případě opět pouze utvrdí v tom, že křikem se domůže něčeho pozitivního.

4. Nevyndávejte ho z klece, abyste si s ním začali hrát!

Jedná se o stejnou reakci jako v případě pamlsku – za svůj křik byl odměněn.

5. NEVZDÁVEJTE TO!

Vše potřebuje čas. Vydržte to a buďte důslední. Kakaduové jsou velmi inteligentní a brzy pochopí, co se od nich chce, že vaši pozornost a váš zájem si prostě nevyřvou. Chce to jen čas a trpělivost. A buďte jednotní v domácnosti, je to situace, kdy musí všichni tzv. táhnout za jeden konec. Pokud některý člen rodiny porušuje nastavená pravidla, je cesta zpět delší a obtížnější. Když to vydržíte, vaše trpělivost a snaha se vám vrátí. Kakaduové jsou úžasní papoušci a je potřeba respektovat jejich potřeby a inteligenci, jen tak můžete správně nastavit svůj vztah.

Papoušci kakadu jsou velmi hluční. Kromě jejich přirozených projevů, kdy mají z přírody nastavené tzv. kontaktní volání, se často jedná o křik, který je důsledkem nesprávné výchovy. I zde platí, že je nejlepší takové situaci předcházet, vychovat papouška tak, abychom jeho křik minimalizovali. Pokud však taková situace nastane a kakadu začne (pro nás) bezdůvodně křičet, je potřeba zachovat chladnou hlavu a reagovat tak, abychom ho v jeho problematickém chování nepodporovali. Jde o to, abychom od začátku správně nastavili pravidla: kakadu potřebuje spoustu času trávit s členy domácnosti (se svým hejnem), ale pro budoucí nastalé situace ho musíme naučit, že jsou chvíle, kdy bude zavřený v kleci, že musí strávit část dne doma sám.

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes