KAKADU JAKO SPOLEČNÍK ČLOVĚKA, 12 . ČÁST - S papouškem na dovolenou

Autor: Markéta Palátová

Ostatní autoři: Wikimedia Commons, M.Bajerová, M.Palátová

Blíží se léto a mnozí z nás už přemýšlejí, kde stráví dovolenou. Pokud to situace dovolí, spousta lidí ráda vyrazí někam za hranice. Můžeme na takovou cestu s sebou vzít i svého papouška?

Kakadu je velmi společenský tvor, který chce trávit co nejvíce času se svým hejnem. Pokud si pořizujeme kakadua, musíme počítat s tím, že určitě nastane situace, kdy budeme stát před rozhodnutím, co s papouškem, pokud budeme chtít strávit několik dní nebo týdnů mimo domov. Je to důležitá věc, na kterou bychom při pořizování papouška neměli zapomenout. Spousta majitelů se pořízením papoušků dobrovolně vzdává zahraničních pobytů. Nemusí to být pravidlem, ale…

Zvažujete, že byste vzali papouška s sebou do zahraničí? Zvažujte pečlivě! Co bude pro papouška horší? Skutečnost, že mu odjedete třeba na týden? Nebo fakt, že se bude trmácet autem? Radost, že bude s vámi? Nebo stres z neznámého prostředí? Pokud víte, že se o papouška doma někdo postará, že ho nakrmí, nechá ho proletět atd., tak máte vyhráno. Pokud ne, možná přemýšlíte o tom, že by mohl váš papoušek vycestovat na dovolenou s vámi. Co k tomu budete potřebovat? Pokusím se předat informace, které jsem získala z Ministerstva životního prostředí a od Státní veterinární správy ČR.

Pro vycestování se zvířetem do zahraničí se rozlišuje, zda se jedná o obchod se zvířaty, nebo vás zvíře pouze doprovází. Dále jsou zvířata rozdělena do několika kategorií, tzn. že jiné podmínky platí pro psy, kočky a fretky (ti musí mít cestovní pas, očkování proti vzteklině apod.), jiné pro plazy a jiné zase pro papoušky.  

A jak je to tedy s papoušky? Ptala jsem se konkrétně na kakadua (kakadu alba, který je chráněn úmluvou CITES, ale je zařazen do CITES II, příloha B, tzn. že se v ČR neregistruje).

1) Papouška musíte přepravovat v kleci/přepravce, která zajišťuje dobré životní podmínky zvířete během cesty. V současné době neexistují žádná ustanovení týkající se přepravek (klecí) pro papoušky v případě dopravy osobním autem nebo v případě autobusové dopravy (na rozdíl od letecké přepravy, kde existují přesné manuály pro přepravu živých zvířat). Musí být ale splněny základní požadavky – zvíře by mělo mít možnost v přepravce stát a otočit se a mělo by mít k dispozici vodu a krmení. Co se týká konkrétních podmínek přepravy ptáků letadlem (tedy zda musí cestovat jako cargo nebo zda je umožněna přeprava na palubě letadla, případně v jaké přepravce nebo s jakou dokumentací), na to je potřeba se zeptat přímo letecké společnosti, která bude přepravu zvířete zajišťovat.

2) Při cestování po zemích EU papoušek nepotřebuje žádné úřední doklady. V případě kontroly však musí být majitel schopen prokázat jeho legální původ. Dostačující je tedy mít u sebe doklad o jeho koupi či jiné formě získání.

3) Papoušek musí být doprovázen svým majitelem a nesmí být určen k prodeji! Pokud hrozí, že se v zahraničí nedomluvíte, je vhodné sepsat v angličtině čestné prohlášení, že je papoušek Váš, a trochu ho popsat (např. barva, pohlaví, stáří, číslo kroužku nebo mikročipu) a že není určen k prodeji.

Pozor! Pokud je druh papouška, kterého vlastníte, chráněn mezinárodní úmluvou CITES, musí tato dokumentace CITES papouška při cestě doprovázet. Pro podmínky přesunu je potřeba kontaktovat Ministerstvo životního prostředí a Česko inspekci životního prostředí (https://www.cizp.cz/Kontakty-2).

4) Cestování s papoušky není (z veterinárního hlediska) v rámci EU ještě zcela dořešeno, proto je potřeba hlídat nařízení jednotlivých zemí, a to i tranzitních! Situaci může navíc komplikovat výskyt ptačí chřipky. Takže alespoň pár příkladů:

Itálie – nejsou stanoveny žádné veterinární podmínky.

Německo – max. 3 papoušci s veterinárním osvědčením, které potvrzuje, že je papoušek zdravý a v posledních 30 dnech se v hejnu původu nevyskytlo žádné onemocnění, ke kterému je daný druh náchylný. Osvědčení potvrzuje Krajská veterinární správa a má platnost 10 dní.

Rakousko – není nutné veterinární osvědčení, ale majitel musí zabránit šíření nemocí. K tomu poslouží např. potvrzení od veterináře, že u papouška bylo 48 hodin před cestou provedeno klinické vyšetření a zvíře nevykazuje známky nemoci, lze využít i osvědčení pro Německo.

A jaké jsou podmínky pro návrat do ČR?

Pro přesun papouška ze zahraničí (států EU) do České republiky nejsou stanoveny žádné veterinární podmínky, tzn. že zvíře nemusí být doprovázeno žádnými „doklady“, ani nemusí před cestou podstoupit jakákoliv vyšetření a nejsou stanoveny žádné poplatky. Země, odkud papouška vezeme (a přes které ho vezeme!), však nesmí podléhat omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením! Doporučuje se tedy těsně před cestou kontaktovat příslušnou krajskou veterinární správu a ověřit si nákazovou situaci ohledně nemocí specifických pro daný živočišný druh (tzn. ptactvo) nebo nemocí přenosných na člověka v místě „bydliště“ papouška (tj. v ČR) a v zemích, ze které papouška vezeme a přes které budeme projíždět

Pokud přemýšlíte o tom, že s sebou vezmete papouška na dovolenou, můžete kontaktovat výše zmíněná pracoviště. Je potřeba uvést, o jaký druh papouška se jedná (i latinský název) a kam jedete (včetně tranzitních zemí).

Závěrem bych chtěla upozornit, že cílem tohoto článku není spustit hromadné cestování s papoušky k moři apod. Pohodlí papouška, jeho psychický i fyzický stav, je to nejdůležitější. Kakadu s vámi může cestovat jen v případě, že mu to nevadí, že tím neutrpí žádnou újmu. Někteří jedinci jsou dobře přizpůsobiví a jsou zvyklí se svými majiteli cestovat třeba jen po České republice. Jiným činí jakékoliv přesuny trauma, proto bychom je do takových náročných situací neměli úmyslně dostávat. Pořizujete-li si tedy papouška kakadu, přemýšlejte nejprve o tom, kdo se vám o něj postará, pokud ho budete muset na pár dní opustit. Teprve pak můžete vyzkoušet, zda se z toho vašeho kakadua stane cestovatel nebo nikoliv.

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme v pondělí

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme v pondělí

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme v pondělí