KAKADU JAKO SPOLEČNÍK ČLOVĚKA, 18 . ČÁST - Prolaps kloaky u kakaduů

Autor: Markéta Palátová

Ostatní autoři: úvodní fotografie - The Gabriel Foundation, ostatní zdroje uvedeny u fotografií

Prolaps kloaky – velmi vážný problém (nejen) u kakaduů, který se často objeví až ve vyšším věku papouška. Zárodky tohoto problému však obvykle sahají do doby mláděte a ke způsobu, jak s papouškem zacházíme, jak se o něho staráme.

Co je prolaps kloaky?

Prolaps kloaky je vyhřeznutí kloaky, její tkáně ven z těla. Takový výhřez je způsoben ochabnutím svalů, které drží orgán na svém místě. Prolaps kloaky se může objevit u jakéhokoliv ptáka, tzn. i papouška, a setkat se s tím můžeme u samců i samic. Zdroje uvádějí, že prolaps kloaky je znám pouze u ručně dokrmených papoušků a nejčastěji jím trpí právě kakaduové. Nejvíce náchylní jsou k tomu kakadu alba a kakadu molucký, ale nevyhýbá se to ani dalším druhům kakaduů.

Zdroj: The Gabriel Foundation

Proč k prolapsu dochází?

 Příčin vzniku prolapsu je hned několik:

Špatná výživa

Papoušci potřebují ke správné funkci svalů dobře vyváženou stravu bohatou na určité vitamíny a minerály. Pokud nefungují svaly správně, mohou ochabnout a způsobit zdravotní problémy. Dietní chyby mohou vyvolat také průjem nebo zácpu, což jsou další důvody, proč může dojít k zánětu kloaky nebo zánětu pobřišnice a následnému vyhřeznutí. Důležitou úlohu zde hraje také obezita papouška.

Problémy se snůškou u samic

K vyhřeznutí kloaky u samic dochází často v případě, že samice nedokáže snést příliš velké vejce, které se snaží marně vytlačit. Další příčinou vzniku prolapsu může být tzv. chronická snůška, kdy samice snáší vejce tak často, že jí svaly ochabnou a ztratí svou pružnost. To pak vyústí k výhřezu orgánu.

Sexuální stimulace

Jedná se o jednu z nejčastějších příčin vzniku prolapsu u papoušků mazlíčků. Pokud je papoušek na svého majitele příliš fixován, tzn. že ho považuje za partnera, narušuje to jeho hormonální rovnováhu. Kakadu je nevhodným zacházením (hlazením po zádech, drbáním pod křídly, chováním v náručí nebo přikrýváním peřinou) neustále stimulován k páření. Sexuální stimulace u něho vyvolává tělesné reakce, které často skončí prolapsem kloaky. Bohužel je to častá příčina vzniku prolapsu u samců i samic.

Další příčiny

Např. zadržování stolice (pokud je papoušek naučený vyměšovat pouze na určitém místě) nebo papilomy na kloace ad. 

Zdroj: The Gabriel Foundation (velmi vážný stav)

Projevy prolapsu u papoušků?

Jednou z prvních věcí, které byste si mohli u vašeho papouška všimnout, jsou zapáchající výkaly. Ty jsou v důsledku bolesti zadržovány v těle, kde se množí bakterie, což způsobuje zapáchání. Dalším vodítkem je špinavá oblast kloaky a ocasní pera potřísněná výkaly. Při prolapsu totiž dochází k zánětu kloaky, tudíž je vyměšování velmi bolestivé. Papoušek intenzivně tlačí, aby rychle ulevil bolesti z vyměšování. Pokud zánět trvá dlouhou dobu, papoušek nakonec kloaku vytlačí ven a dojde k výhřezu.

Zdroj: fb skupina Umbrella Cockatoo 101

Jak se prolaps kloaky léčí?

Léčba prolapsu se odvozuje od jeho příčin.

Jako první přichází na řadu zasunutí kloaky zpět do těla papouška. Zde záleží na tom, zda majitel vyhledá pomoc včas. Důležité je, aby nedošlo k uskřinutí orgánu a následné nekróze. Majitelé, jejichž papoušci trpí chronickým prolapsem (neustále se opakujícím nebo neléčitelným) musí výhřez pravidelně omývat vodou, protože zvýšená hygiena je velmi důležitá, aby nedošlo k infekcím apod. Léčba spočívá také v podávání antibiotik, které pomohou zabránit vzniku komplikací.

Aby nedošlo k opětovnému výhřezu, často se také volí možnost chirurgického zákroku, při kterém je kloaka částečně zašitá, aby se zamezilo jejímu opětovnému vyhřeznutí. Tato krátkodobá fixace však není trvalým řešením, pokud se jedná o chronické prolapsy. Pacienti tak podstupují i několik takových operací v anestezii ročně! 

Pokud se jedná o opravdu velký výhřez (může dojít současně i k výhřezu vejcovodu), který není možné bezpečně vrátit zpět na místo, mohou veterináři přistoupit k plastice kloaky, při které je část orgánu odstraněna, aby došlo k jeho zmenšení a následnému vrácení do těla papouška.

V případě hormonálních problémů (nadměrná snůška, sexuální stimulace) mohou být papouškům podávány hormonální implantáty. Tato léčba však s sebou nese samozřejmě různá rizika a její vedlejší účinky nejsou ještě zcela zmapovány. Přistupuje se k ní, pokud se prolapsy opakují a není k dispozici jiná léčba.

Toto byl výčet těch nejčastěji užívaných způsobů léčby prolapsu kloaky u papoušků. Nejen že jsou výše zmíněné postupy finančně náročné, ale – a to je mnohem důležitější – jsou pro papouška velmi drastické. Obecně se nedoporučuje vystavovat papoušky anestezii, protože je pro ně velmi nebezpečná. Papoušek navíc trpí bolestmi, od kterých se mu ve finále často uleví jen na několik dnů, týdnů nebo měsíců.

Zdroj: fb skupina Umbrella Cockatoo 101

Jak eliminovat riziko prolapsu u vašeho kakadua?

Nikdy není stoprocentně zaručené, že se – i přes veškerou péči – u vašeho papouška neobjeví prolaps kloaky. Jsou však zásady, při jejichž dodržení můžeme toto riziko minimalizovat:

·        vyhnout se sexuální stimulaci papouška (mazlení a drbání jinde než na hlavičce papouška)

·        nekrmit papouška z pusy nebo z ruky/ze lžičky

·        dobře vyvážená strava obsahující důležité vitamíny a minerály

·        dostatek pohybu, který je důležitý pro správnou funkci svalů

Ze zkušeností majitelů kakaduů v cizině je zřejmé, že tím nejčastějším problémem je nadměrná sexuální stimulace. Kakaduové jsou velmi mazliví papoušci, proto se mohou snadno upnout na svého majitele a vytvořit si k němu „sexuální“ vztah. Nezdravé „sexuální harašení“ u nich propuká po dosažení dospělosti. Problém se však nemusí projevit ihned, jen postupně roste a přijde čas, kdy propukne naplno. Papouškovi může být 10, ale třeba 20 let a více, prolaps může přijít kdykoliv. V tu chvíli už je často pozdě a vaše snaha odvrátit papouškovu pozornost na jiný objekt nepomáhá. Může se to stát i u papouška, kterého jste si pořídili staršího a který si vás zamiluje jako partnera. Řešit počáteční prolaps léky je často jen oddalování problému a není dlouhodobým řešením. Pokud už papoušek trpí vyhřeznutím, je jasné, že se většinou jedná o dlouhodobý problém.

Zdroj: phoenixlanding.org - dle zdroje kakadu přežil s prolapsem pouhé 3 roky

Čím dál častěji se setkávám s příběhy kakaduů, které jejich majitelé musejí nechat odejít. Žádná léčba už jim nedokáže pomoci. Majitelé často projedou celé Spojené státy nebo Spojené království ve snaze najít lékaře, který by jim dal naději. Marně. A možná stačilo tak málo: chovat se ke svému kakaduovi jako k papouškovi. Nedávno jsem se setkala s radou, jak dát najevo lásku svému papouškovi: 

"Dejte mu pusu jako svému kamarádovi,

pohlaďte ho, jak byste pohladili svého kamaráda,

a obejměte ho, jak byste objali svého kamaráda." 

Je to dobrý způspb, jak si uvědomit, jak intenzivní by váš fyzický kontakt měl být. Jakékoliv mazlení je za hranicí, kam by váš zdravý vztah měl sahat. To, jak svého kakadua milujete, nedávejte najevo fyzickým kontaktem, ale časem, který s ním strávíte např. při hře.

Zdroje:

- https://www.petmd.com/bird/conditions/reproductive/c_bd_cloacal_prolapse?fbclid=IwAR3pz5I8lLeX2JJYA7cCD0sd9KhMbr1bkJ93o7t77Q_rHdzm115PIQF7a9I

- https://wagwalking.com/bird/condition/cloacal-prolapse

- https://lbah.com/avian/prolapsed-cloaca/

- https://www.youtube.com/watch?v=xqt38hvUX5o

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes