KAKADU JAKO SPOLEČNÍK ČLOVĚKA, 20 . ČÁST - Kupujeme mládě

Autor: Markéta Palátová

Ostatní autoři: M.Maceková, M.Palátová

Papoušek kakadu je snem mnoha milovníků papoušků. Jedná se o výjimečného tvora, který vyniká svou inteligencí a vzhledem. Mít doma kakadua však není vůbec snadné, protože se jedná o velmi náročné papoušky. A splnit všechny podmínky tak, aby byl papoušek i majitel šťastný, je téměř nemožné. Spousta lidí navíc udělá chybu už na začátku, při koupi mláděte. Na co si tedy dát pozor, pokud se chystáme ke koupi papouška kakadu? Pojďme se zorientovat v různých možnostech.

 

 

U koho koupit mládě?

 

Obecně existují dva druhy prodávajících: chovatelé a „dokrmovači“.

 

Chovatel je člověk, který vlastní chovný pár (tzn. dospělé papoušky) a jemuž se podařilo u tohoto páru odchovat mladé. Výhodou je, že máte možnost vidět rodiče mláděte a pokud se jedná o zkušeného chovatele, tak daný druh dobře zná a dokáže vám zasvěceně poradit, jak o mládě pečovat.

Někteří chovatelé však nemají dostatek času a prostoru na péči o snůšku a mláďata, proto si mezi sebou chovatelé vypomáhají. Pokud se např.vzácnému páru jednoho chovatele podařilo zahnízdit, ten požádá o výpomoc zkušenějšího kolegu, který mu pomůže s líhnutím vajec nebo následným dokrmením. Takto si chovatelé vypomáhají i v případech, kdy se jednomu chovateli vylíhne jedno vejce, zatímco kolega pečuje o více mláďat (třeba i jiného druhu), protože je vždy žádoucí, aby mláďata vyrůstala ve skupině, nikoliv jako jedináčci.

 

Ne všichni majitelé papoušků, jejichž papoušci zahnízdili, mají zájem o odchov mláďat. To je důvod, proč někteří oplozená vejce prodávají. Tzv. dokrmovač je pak člověk, který nevlastní chovné páry, nýbrž pouze líhne a následně dokrmuje vykoupená oplozená vejce. 

 

 

Jaké mládě koupit?

 

Papoušci jsou buď odchováni pod rodiči, nebo ručně dokrmení.

 

Mláďata, která byla odchována pod rodiči, jsou v případě kakaduů v dnešní době již vzácností. Jedná se o přirozený způsob odchovu, do kterého člověk nezasahuje. Odborníci říkají, že takové mládě je nejlépe připraveno do života. V případě kakaduů se jedná hlavně o jejich psychickou vyspělost, protože závislost kakaduů na člověku je ve skutečnosti zárodkem mnoha problémů. Kakaduové v zajetí však v drtivé většině případů ztratili schopnost vyvést své mladé až „na bidlo“, tzn. k samostatnosti, proto musí chovatelé zasáhnout. Často zachraňují oplozená vejce dříve, než je rodiče v hnízdě zničí, popř. mláďata, kterým rodiče v hnízdě různě ubližují. Pokud se setkáte s mládětem, které bylo odchováno pod rodiči, vězte, že je to veliká vzácnost, a to především u tzv. bílých kakaduů (např. alba, molucký nebo žlutolící).

 

Ručně dokrmená mláďata jsou v kontaktu s člověkem od mala. Oplozená vajíčka chovatelé umisťují do speciálních líhní a po vylíhnutí ručně dokrmují. Zkušený chovatel ví, jak se o mládě starat. V případě kakaduů je důležité dbát na to, aby papoušek nevyrůstal sám. Ručně dokrmovaný jedináček, který je zvyklý pouze na člověka a nezná jiné papoušky, může trpět různými poruchami chování (škubání peří, křik apod.). Je totiž příliš fixovaný na člověka a při nedostatečné socializaci odmítá jiné papoušky, na které buď extrémně žárlí, nebo se jich až panicky bojí.

 

Ideálním kompromisem mezi odchovem pod rodiči a ručním dokrmením je varianta, při které mládě zůstává v hnízdě, ale rodiče nechají chovatele do hnízda nahlédnout a s mládětem manipulovat. Aby bylo mládě dobře připravené pro život s člověkem, tak se chovatel obvykle s rodiči střídá v krmení, tzn. že je mládě částečně krmeno od rodičů a např. jednou denně ručně přikrmováno chovatelem, který ho následně vrací zpět do hnízda. Mládě tak vyrůstá se svými rodiči, popř. sourozenci, ale zároveň je zvyklé na člověka. Je potřeba zmínit, že i těchto odchovů je u kakaduů poskrovnu, protože některé druhy kakaduů dokáží být velmi agresivní v době hnízdění nejen vůči chovatelům, ale i vůči svým mláďátům, tudíž tato varianta není schůdná.

 

 

 

Pozor! Existují různě „ručně dokrmená“ mláďata! Skutečnost, že byl papoušek vylíhnut v umělé líhni a několikrát za den nakrmen stříkačkou nebo lžičkou ještě neznamená, že se jedná o ochočené mládě. Součástí dokrmování by měla být také socializace, tzn. skutečný kontakt s člověkem tak, aby se vás papoušek nebál, byl zvyklý např. stoupnout na ruku, nechat se podrbat apod. Pouze dokrmovaní ptáci mohou zůstat polodivocí, což zjistíte při první návštěvě u prodávajícího. Pozorujte, jak se papoušek k prodávajícímu chová, zda se ho nebojí apod. Pokud má dobře nastavený vztah s člověkem, který ho dokrmoval, lehce si přivykne i na vás.

 

 

Jak staré mládě?

 

Můžete koupit mládě odstavené nebo na dokrmení.

 

Odstavené mládě je takové, které již samo žere. V přírodě rodiče odstavují svá mláďata (pokud se jedná o velké druhy papoušků) většinou až kolem jednoho roku věku. Do té doby jsou mláďata neustále v kontaktu se svými rodiči, tzv. připravována na život. V odchovech to tak bohužel v naprosté většině případů nefunguje a mláďata jsou prodávána v mnohem nižším věku. A proto je nesmírně důležité neudělat chybu! Pokud si pořizujete mládě kakadua, trvejte na tom, aby se jednalo o odstavené mládě, v tomto případě je tím myšleno mládě, které již samo žere. Nestačí, že vám majitel řekne, že je papoušek „už“ den dva bez dokrmovací kaše, to není odstavené mládě! Papoušek musí sám žrát nejlépe alespoň dva týdny, bez jakéhokoliv dokrmování! Je třeba si uvědomit, že přesunem papouška do jiného prostředí dojde k regresi, tzn. ke zpoždění nebo dokonce určitému návratu ve vývoji, kdy se mládě jakoby vrátí o několik dní zpět. Pokud není dobře odstavené, přestane vám doma žrát úplně. Samotný přesun je pro papouška velmi stresující, skutečnost, že nežere, vše mnohonásobně komplikuje a může to ovlivnit jeho psychický vývoj!

Pro představu: menší druhy kakaduů se začínají odstavovat ve věku 12-15 týdnů, větší druhy ve věku 15-18 týdnů, vždy záleží na jedinci. Kakaduové patří mezi papoušky, jejichž odstav trvá nejdleší dobu. Nekupujte tedy mládě, které je na odstav nepřipravené, uspěchané. Vývoj prochází určitými stadii a vše potřebuje svůj čas, aby to bylo správně!

 

 

Odstav papouška je velmi důležité stadium v jeho životě. Je to věc, kterou dobře zvládnou jen zkušení chovatelé. Nezkušený člověk tuto fázi nemusí zvládnout a stává se tak, že má papoušek doživotní problémy (nežere ovoce a zeleninu, vybírá si pouze určité složky potravy, vyžaduje krmení ze lžičky apod.). To vše může způsobovat různé zdravotní a psychické problémy. Aby se této fázi přípravy mláděte k prodeji prodávající vyhnuli, používají jednoduchý trik: tvrdí novému majiteli, že při dokrmování si na ně papoušek lépe zvykne, že bude více ochočený. Není to pravda! Papoušek je velmi společenský tvor, a pokud je dobře socializovaný (od mláděte je v kontaktu s jinými papoušky i s lidmi), snadno vás přijme za svého parťáka. Nákupem neodstaveného mláděte 1) ubližujete mláděti, které je zatím velmi křehké, „vytržené z hnízda“, nepřipravené na velké změny, a 2) riskujete nebezpečí, že se vám nepodaří mládě správně odstavit a způsobíte tak papouškovi i sobě velké problémy. Nenechte se oklamat! Vždycky je lepší ještě pár dní počkat, než riskovat zdraví mláděte! Prodejem neodstaveného mláděte se prodávající jen zbavuje zodpovědnosti za zvládnutí velkého milníku v životě papouška!

 

 

Jaké dokumenty by měly být součástí koupě?

 

Kupní smlouva – nutné - je nezbytnou náležitostí, kterou dokládáte vlastnictví papouška. Kupní smlouva by měla obsahovat základní informace: druh papouška, číslo kroužku, jméno prodávajícího (chovatele) a jméno kupujícího (nového majitele), popř. další informace (viz níže - Další doklady).

 

Doklady CITES, pokud papoušek spadá do registrace CITES – příloha A – nutné ze zákona!!! - prodávající vás musí upozornit, že se jedná o tzv. citesového papouška, papoušek musí mít nesnímatelný kroužek nebo čip, doklady CITES a nový majitel musí papouška registrovat (kakadu molucký, kakadu žlutolící, kakadu palmový, kakadu Goffinův a kakadu flipínský)

 

Analýza pohlaví – není nutné – test DNA, který dokládá, zda se jedná o samce nebo samici

 

Veterinární testy (min. PBFD, APV, chlamydie) – nutné především v případě, že prodávající chová nebo dokrmuje velké množství ptáků, protože tyto nemoci jsou nejen nakažlivé, tudíž přenosné na další papoušky, ale hlavně smrtelné pro papoušky nebo přenosné na člověka! Vyšetření stojí několik stovek korun, ale vzhledem k ceně papouška není dobré je podceňovat.

 

Schéma krmení a další info – prodávající by vás měl seznámit s tím, kdy a jak byl papoušek odstaven, jak často a co žere, zda je zvyklý na běžný chod domácnosti, na děti, jiná zvířata apod.

 

 

Koupě papouška kakadu je rozhodnutí na celý život. Jedná se o dlouhověké papoušky, kteří jsou navíc náchylní k různým poruchám chování (škubání peří, křik atd.). Pořizujete-li si kakadua, nechvátejte. Dejte si čas na rozmyšlenou, než tento krok uděláte, a dobře zvažte, kde si papouška koupíte. V dnešní době existují „papouščí“ fb skupiny, kde se můžete informovat na chovatele a kde můžete získat recenze a hodnocení. A myslete na to, že jen dobrý chovatel (prodávající) prodej neuspěchá a nebude zatajovat informace, které jsou pro vás velmi důležité. Myslí totiž na zdraví a pohodu mláděte, nikoliv jen na finanční zisk.

 

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes