KAKADU JAKO SPOLEČNÍK ČLOVĚKA, 9 . ČÁST - Hlasové projevy papoušků

Autor: Markéta Palátová

Ostatní autoři: M.Maceková, Wikimedia Commons a Pixabay

Hlasové projevy papoušků, to je pojem, který v sobě zahrnuje všemožné zvuky od příjemného cvrlikání a brebentění, přes veselé pískání, hvízdání a zpívání, až po nesnesitelný řev, který doslova trhá uši. Pojďme se dnes podívat na křik kakaduů, který jejich majitelé často řeší.

Snad kromě korel a andulek nemůžeme o žádném australském papouškovi říct, že se jedná o plně domestikované zvíře. Máte doma papouška kakadu? Pravděpodobně se jedná o maximálně druhou nebo třetí generaci ptáků v zajetí a jejich hlasové projevy budou v mnohém podobné těm, kterými se dorozumívají ve volné přírodě jejich rodiče nebo prarodiče. A kakaduové dokážou být velmi hlasití! Vždyť se obvykle jedná o papoušky, kteří obývají zarostlé džungle, kde je musí být slyšet.

Pokud si domů přivezete mládě kakadua, je zprvu velmi tiché. Mláďata se obvykle ozývají, když mají hlad, nebo když se něčeho bojí. Jak ale dospívají, jejich hlasové projevy se začnou měnit… papoušek se začíná více projevovat, a to i hlasově. Jako jejich majitelé bychom se měli smířit s tím, že je to přirozené chování. Tichý papoušek může značit nějaký problém, např. nemoc.

Pojďme se podívat na život papouška kakadu ve volné přírodě. Pomůže nám to pochopit, proč se náš papoušek chová určitým způsobem.

Papoušci kakadu obývají oblast Australasie, tzn. Austrálii, Nový Zéland a ostrovy severně od Austrálie. Dle výskytu jednotlivých druhů se délka dne a noci blíží poměru 12/12 hodin, v závislosti na tom, jak se přibližujeme rovníku. Jak tedy vypadá takový denní režim papouška kakadu? Ráno (za rozbřesku) se papoušci probouzejí a vyrážejí za potravou. Protože se jedná o hejnové ptáky, let za potravou je doprovázen hlasitým voláním. Všichni, kdo někdy navštívili Austrálii a setkali se s papoušky kakadu, zajisté potvrdí, že tento hlasitý budíček je opravdu slyšet velmi daleko. Papoušci se slétávají na určitá místa a doprovází to hlasitým křikem. Jedná se o tzv. kontaktní volání, kdy si členové hejna dávají vědět, kde jsou.

Kakadu naholící

Kakadu růžový

Během dne jsou kakaduové tišší. Hledají potravu, odpočívají ve stínu stromů, čistí si peří, vzájemně se opečovávájí apod. Další velké „stěhování“ probíhá před západem slunce, kdy papoušci odlétají na místa, kde tráví noc. I tento přelet je spojen s kontaktním voláním, kdy se vzájemně volají a dávají si vědět, že „letí domů“. Ranní i večerní kontaktní volání trvá několik desítek minut, závisí to na vzdálenosti, kterou papoušci uletí za potravou a zpět. Pokud tedy váš kakadu ráno a večer křičí, má to v sobě zakódováno, svolává hejno.

Kakadu havraní

Hlasitost kakaduů bývá často porovnávána s křikem jiných papoušků. Bohužel jsou v těchto „soubojích“ kakaduové často vítězi. Křik některých papoušků je velmi otravný zejména proto, že tito jedinci dokáží křičet celý den. To by však neměl být případ kakaduů. Problém křiku papoušků kakadu není délka jeho trvání, ale intenzita – když křičí, je to velmi hlasité, až ušidrásající.

Kakaduů rozlišujeme 20 druhů. Za nejhlučnější je obvykle označován kakadu molucký, následován dalšími většími druhy tzv. bílých kakaduů. Z běžně chovaných druhů je prý nejméně hlučným kakadu žlutolící, kakadu růžový a kakadu Goffinův. Ve fb skupině Kakaduové a kakaďáci jsem požádala členy, aby změřili hlasitost křiku jejich kakaduů. Ve většině případů se jednalo o „běžný“ křik, jehož hlasitost se úměrně zvyšuje, pokud by se papoušek cítil ohrožen apod.

A zde jsou tedy výsledky:

Kakadu molucký 115 dB (zdroje uvádějí, že průměrná hodnota je 120 dB, ale papoušek dokáže vyvinout křik o hlasitosti až 135 dB!)
Kakadu žlutočečelatý 106 dB
Kakadu alba 105 dB
Kakadu šalamounský 105 dB
Kakadu růžový průměrně cca 90 dB, v maximech až 101 dB
Kakadu palmový 89 dB
Kakadu inka 79 dB
Kakadu žlutolící bez konkrétního měření, ale chovatelé potvrdili, že jsou ve srovnání s ostatními mnohem tišší

Možná si tedy řeknete, že některé druhy kakaduů jsou docela tiší, tak proč tolik řečí kolem jejich křiku. Toto porovnání je ale značně relativní. Vzhledem k tomu, že už 90 dB prý poškozuje lidský sluch, nelze označit žádný druh kakaduů za tichý!

Kakadu palmový

Kakadu žlutočečelatý 

Je tedy zřejmé, že křik kakaduů může být problém. Jedná se o přirozený projev, který k papouškům prostě patří. Příště se podíváme na tzv. problematické chování spojené s křikem, zkusíme vymezit situace, kdy k němu dochází, a zaměříme se na možná řešení toho problému.

Zdroje:

Kaplan G., Bird Minds, CSIRO Publishing 2016

parrotwebsite.com

birdhism.tumblr.com

be.chewy.com

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 5/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 3/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 4/2018

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes