Výhody a nevýhody přírodního dna venkovních voliér

Autor: Milena Vaňková

Ostatní autoři: Jaroslav Vokoun, Miluše Bukaiová, Vojtěch Trhoň

Každý z chovatelů se snaží svým svěřencům vytvořit co možná nejlepší i nejpřirozenější podmínky pro chov. Měl by vycházet ze studia biotopu, ve kterém žijí papoušci ve volné přírodě. Považuji za nutné, aby měli papoušci možnost pobytu venku na sluníčku a na dešti. K tomuto účelu slouží venkovní ubikace. Důležitá je velikost voliéry, umístění voliéry, případné osázení voliéry a v neposlední řadě řešíme také podlahu venkovní voliéry. Ubikace musí být postavena tak, aby neumožnila papouškům únik a zároveň zamezila přístupu predátorů. Je tedy třeba volit vhodný materiál. Vhodnou konstrukci, vhodnou velikost ok pletiva a sílu drátů.

 

V neposlední řadě je třeba vyřešit dno voliéry. U chovatelů se můžeme setkat s různými možnostmi. Velmi často používají chovatelé podlahy betonové.  Ty jsou jistě praktické, dobře se udržují, je jen třeba zajistit odtok vody, aby za deštivého počasí ve voliéře nezůstávala stát. Tento typ podlahy bude jistě při pravidelné očistě "nejsterilnější ".

 

Dno voliér můžeme také vysypat pískem, kačírkem nebo štěpky či mulčovací kůrou. Všechny tyto materiály vypadají velice dekorativně, ale měly by být každoročně měněny v celé své vrstvě. Štěpky nebo mulčovací kůru pak můžeme využít na zahradě jako mulčovací materiál ke stromům či keřům. Štěpky můžeme získat při prořezávání stromů a následném naštěpkování. Takže stromy a keře slouží papouškům a papoušci zpětně zeleni na zahradě. Kačírek nemusíme odstraňovat všechen,  je možné ho pročistit vyvapkováním. Pokud je dobře udělaná drenáž, odtečou nečistoty pryč.

 

 

Nejpřirozenějším prostředím bude zajisté zatravněná voliéra osázená rostlinami, pokud je papoušci budou respektovat a zcela je nezničí.

 Výhody: 

► Takto upravená ubikace vypadá zcela přirozeně a velmi esteticky.

► Některé druhy papoušků se velice rády pohybují po zemi a v trávě vyhledávají různá semínka
    či si jen tak pohrávají se stébly trávy apod.

 

 


Nevýhody:


► Pravidelná údržba trávníku – sekání, zastříhávání stromů a keřů.

► V trávě a zemině se mohou vyskytovat mnohé mikroorganizmy, proto je důležitá dezinfekce
    – nejčastěji na podzim po uzavření papoušků do vnitřních prostor.

K tomuto účelu můžeme použít vápno, jehož aplikace se provádí hned z několika důvodů. Jedním z nich je doplnění vápníku do půdy, aby byl trávník kvalitní i v další sezóně. A co je hlavní, vápno působí jako dezinfekce. Nejvhodnějším obdobím pro vápnění je právě podzim, protože se vápno během zimních měsíců krásně rozpustí a vsákne do půdy. Navíc si zbytečně nepokazíte vzhled svěžího jarního trávníku bílým zabarvením.

 

Vápnění lze použít k dezinfekci také ostatních povrchů voliér (nemám na mysli betonových). V Loro Parque na Tenerife je vápno sypáno v pravidelných časových intervalech na písčitou podlahu voliér i za přítomnosti papoušků.

 

Na podlahu venkovních voliér se nám tedy nabízí více možností a je jen na chovateli, pro kterou se rozhodne. Všechny povrchy je třeba udržovat v požadované čistotě.

 

 

 

 

Chcete se dozvědět více?

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2024

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 1/2020

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 6/2023

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes

Časopis • 64 STRAN

Časopis PAPOUŠCI 2/2020

75 Kč

Skladem > 5 ks

Expedujeme dnes