Načítám...
20.06.2018

Chovatelův rok - Označování papoušků kroužkováním a čipováním - 10. část

Text: Milan Bartl, Marta Bartlová
Foto: Marta Bartlová, MVDr. Veronika Sochorcová

Označování papoušků - kroužkování a čipování.

Označování papoušků se provádí ze zákonných důvodů (u druhů podléhajících registraci CITES A), z evidenčních důvodů (vedení chovatelská evidence, důkaz o věku jedince) a důvodu odlišení jednotlivých mláďat v hnízdě (určování pohlaví, veterinární vyšetření).

U mláďat papoušků se nejvíce používají celistvé kovové kroužky. Kroužek lze mláděti nasadit jen do určitého věku, pak už mu kloub na noze natolik vyroste, že kroužek nasadit nelze, pak se tito jedinci se v období odstavu od rodičů označí čipem.  

Zatímco kroužek je levnější způsob označení a nasadit jej dokáže chovatel sám, čipování je zákrok, který je dražší a měl by jej dělat veterinář.

Nelze jednoznačně říct, jaký věk je pro nasazení kroužku ten nejlepší, záleží na více faktorech. Vhodný věk kroužkování mláďat sníží, pokud je mládě odchováno v budce rodiči, taková mláďata rostou mnohem rychleji a je dobré je kroužkovat brzy.

Věk kroužkování zvýší, pokud je v hnízdě více mláďat než tři, pak rostou mláďata pomaleji a kroužkuje se o 3-4 dny později. Pokud se kroužkuje mládě dokrmované od prvního dne, pak jej možná budete muset kroužkovat i o týden později, než je běžné, ručně dokrmovaná mláďata rostou pomaleji.

Technika kroužkování je stejná jak u malých, tak u velkých druhů papoušků. Kroužek se citlivě navléká přes prsty na běhák papouška. Navlékají se většinou tři prsty dopředu a jeden dozadu při převlékání na běhák papouška. Někteří chovatelé používají postup dva prsty dopředu a dva prsty dozadu, při převlékání kroužku na běhák. Aby to šlo rychle a papouška to nestresovalo, je dobré si prsty a běhák papouška namazat potravinářským olejem.

Při početnějším odchovu je třeba kroužkovat postupně, protože velikost mláďat v budce se bude lišit a pokud není běhák papouška dostatečně velký, může kroužek v hnízdě z nohy malého papouška spadnout. Je tedy třeba pár dní po kroužkování kontrolovat, zda okroužkovaní jedinci kroužek neustále mají.

A naopak, není dobré s kroužkováním papoušků v hnízdě dlouho váhat. Může se potom stát, že kroužek už nejde papouškovi na nohu navléct. Snaha potom takovou chybu napravit tím, že dá větší kroužek, je zcestná. Větší kroužek na běháku papouška je velkým nebezpečím pro papouška samotného. Je známo více případů, kdy se papoušek za velký kroužek zachytí ve voliéře za jakýkoliv výstupek nebo drát. Zranění z tohoto plynoucí jsou hrozivá. Vykloubené nohy, poraněné klouby, zlomeniny a dokonce i úhyny následkem takových zranění nebo stresu.

Při koupi kroužků musíme rozlišovat, jaký druh papouška chceme označit, podle toho se určuje velikost kroužku a také zda potřebujeme kroužek citesový nebo necitesový. Všechny informace k tomu najdete na webu výrobců nebo vám je poradí na stánku na chovatelské burze.

V naší republice jsou dva licencovaní výrobci kroužků pánové Straka a Šesták. Jedná se o rodinné firmy. Výrobci mají licenci na výrobu kroužků a jsou jim přidělovány pro CITES A kroužky číselné řady z ministerstva ŽP.  Kroužky vyrábí pro všechny druhy ptáků, některé průměry ve více barvách. Kroužky můžeme objednávat tedy přímo od nich nebo je zakoupit na ptačích burzách, kde je prodávají. U kroužků Cites A je přesná evidence kroužků již při prodeji. Při koupi kroužků na druhy zařazené do Cites A, musíte hlásit výrobci jméno a příjmení s přesnou adresou. Tyto informace jsou výrobci kroužků předány na registrační místo. Nekupujte tedy kroužky kamarádům, ať si citesový kroužek koupí každý sám a nahlásí správné iniciály.

Pokud nelze ze zdravotních nebo jiných důvodů kroužkovat (poranění nohou, odchytový jedinec), nebo také z důvodů, že se mláďata nepodařilo z hnízda pro kroužkovací účely vyjmout a vrátit, musí se přistoupit až u odstavených mláďat k označení čipováním.

Čipování žaka, foto MVDr. Veronika Sochorcová

 

 

Kroužky se vyrábí z hliníku nebo nezezu.

CITESOVÝ má CZ (označení státu) a šestimístný kód daný ministerstvem Životního prostředí.

Příklad CITESOVÉHO kroužku: CZ012345.

Zákon vyžaduje, že CITESOVÝ kroužek musí být bezešvý a celistvý a číslo na něm vyražené musí být jedinečné a dobře čitelné.

CITESOVÉ kroužky si můžete pořídit na odchovy dopředu do zásoby, protože na kroužku není rok, využijete jej i v dalších sezonách.

 

NECITESOVÝ kroužek má také CZ, následuje poslední dvojčíslí roku narození papouška, pak  3 nebo 4-místné pořadové číslo. Výrobce na kroužku uvádí také jeho průměr, to proto, aby nedošlo při kroužkování více druhů, k záměně kroužků obdobných průměrů.

Příklad NECITESOVÉHO kroužku:  CZ 18 0123.

Necitesové kroužky se pořizují jen na konkrétní sezonu, protože je na nich vyražen rok, takže další rok už nejsou aktuální.

 

Kroužky citesovými se kroužkují ptáci, spadající podle zákona do registrace CITES A. Necitesovými všechny ostatní druhy. Jednotlivé chovatelské kluby mají svoje číselné řady, takže pokud je chovatel organizován, můžete se setkat na jeho odchovech i s kroužkem se jménem nebo zkratkou chovatele. Dále se pak používají plastové značkovací kroužky, aby se jedinci z různých hnízd odlišili navzájem.

Dělené kroužky jsou u ptáků CITES A vyloučeny, u CITES B se s nimi můžete setkat, ale nebudí to dobrý dojem a je jasné, že k nasazení kroužku došlo později než je běžné. Nesnímatelný celistvý kroužek je důkazem, že ptačí jedinec byl kroužkován v době svého raného mládí, většinou ve věku prvních tří týdnů života. V pozdějším věku se prsty a běhák zvětší natolik, že kroužkování plným kroužkem už dále není možné provést.

Znovu tedy připomínám, že základním principem kroužkování je přesné označení jedince. Pro každého chovatele, který chce pořídit papouška do chovu je tedy základním požadavkem, aby pořizovaný papoušek měl kroužek. Jednak tím je garantováno stáří kupovaného papouška a díky evidenčnímu číslu lze takového jedince zapsat do chovatelské evidence.

Milan Bartl


Milan Bartl

Jmenuji se Milan Bartl a papoušci mě fascinují už od dětství. Spolu se svou manželkou Martou chovám africké a jihoamerické papoušky, prodáváme široký sortiment potřeb pro papoušky, natáčíme o nich filmy. Celý náš život se zkrátka točí kolem papoušků.

Objednejte si tištěný časopis PAPOUŠCI

Nové a aktuální články najdete pouze v tištěné časopisu PAPOUŠCI. Právě tam se dočtete ty nejzajímavější články ze světa papoušků...

Objednat předplatné
Zpět na výpis článků

Také by Vás mohlo zajímat

01.01.2018
Rosemary Low
Snaha o skupinový chov pyrurů červenobřichých
Pyrurové červenobřiší (Pyrrhura perlata) patří k mým nejoblíbenějším druhům papouškům. Všichni pyrurové jsou samozřejmě úchvatní, ale červenobřiší obzvlášť. Nejnápadnější na tomto druhu je červeně zbarvené opeření na břišní oblasti.
celý článek
27.11.2019
Markéta Rybínová
JAKÉHO PAPOUŠKA POŘÍDIT DĚTEM?
Článek pro rodiče, kteří zatím nemají zkušenost a plánují koupi papouška pro dítě.
celý článek
18.01.2019
Rafael Zamora Padrón
AKTUALITY Z LORO PARQUE – kontrola papoušků před chovnou sezónou
Před chovnou sezónou je nezbytně nutné zkontrolovat stav všech našich papoušků. Kontrola nám může pomoci odhadnout, zda je ten který papoušek skutečně připraven na hnízdění. V neposlední řadě jde o prevenci případných nežádoucích komplikací v průběhu chovné sezóny.
celý článek
26.03.2020
MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.
Dokrmovací směsi GM Breeders
Chovná sezóna je v plném proudu a i když nejlepší možný způsob odchovu mláďat papoušků je pod jejich rodiči, někdy je nutné mládě odebrat k ručnímu odchovu.
celý článek